Fallout 1.5: Resurrection08.01.2014 Resurrection počty

Mezi dotazy na naši hru bývá jednou z častých a do teď nezodpovězených otázek, jak je vlastně Resurrection velký a to ve smyslu kolik je v něm textů, map a skriptů. Tak jsem to pro vás u verze 1.1 spočítal. Vyžaduje to ale trochu vysvětlování, ať už kvůli větveným dialogům a dalším specifikám Falloutu, tak především protože Resurrection je modifikací používající i obsah z původního Fallout 2, který jsem se snažil z počtů vyloučit, jak nejlépe to šlo. Přesto berte hodnoty trochu s rezervou, někdy je příliš pracné jasně rozdělit, co je nové a co ještě původní.

Texty:
Při počítání znaků v textech jsem vyloučil soubory, které zjevně pocházejí z druhého Falloutu. Ale i tak můžeme někde používat původní texty obecných objektů, do kterých jsme přidali naše úpravy (například dveře s unikátním textem navíc). Pro vyvážení a zjednodušení počítání jsem zase nezapočítával texty u popisů nových předmětů a jiných objektů, které jsme přidávali. Také je potřeba si uvědomit, že někdy se části textů opakují třeba jen s drobnými obměnami. A to hlavně u dialogů, které máme pro přehlednost stavěné stejně jako se objevují ve hře. Struktura je: Text postavy, pod ním hráčovi volby odpovědí, další text postavy a opět hráčovi volby odpovědí, které si je možné v tu chvíli zvolit.
A kolik toho textu tedy nakonec je? Napočítal jsem celých 2 471 214 znaků (Skoro dva a půl milionu!) což je 1372 normostran při 1800 znaků na normostranu.
Je v tom započítaný i text pro všech 19 holodisků. Už je někdo našel ve hře všechny? Nejspíš k tomu budete potřebovat víc jak jedno zahrání :)

Mapy:
Mapa je oblast, kde se můžete pohybovat bez toho, aby hra něco donačítala. Z jedné mapy do druhé vás v drtivé většině případů přesouvá vstup do zelené mřížky u okraje mapy. Každé město tak obsahuje hned několik map. Jedna mapa může mít dohromady až tři patra. To se využívá především pro sklepy a více patrové budovy. Mezi patry se většinou přesunujete kliknutím na schody nebo žebřík. Pro běžná náhodná setkání se v Resurrectionu většinou používají původní mapy, takže ty nezapočítávám, ale někdy jsme takovou mapu vzali a udělali jen menší či větší úpravy pro vytvoření nové. Pokud například chcete, aby se postavy setkaly v pustině, je potřeba na to udělat novou mapu, kde jako základ stačí obyčejná mapa pustiny. Dohromady tedy Resurrection přidává do hry k původním mapám dalších 80 map nových.
Pro zajímavost: Největší město ve hře, Albuquerque, obsahuje 8 map. Když započítám i mapy v pustině související s úkoly z Albuquerque (například lov geckonů), je jich dohromady 16.

Skripty:
Pokud toho má objekt ve hře dělat víc, než je základní chování, je nutné pro něj napsat skript. Ten se dá přiřadit prakticky každému objektu: Postavám, předmětům, zdím, mapám, … Pro obecné objekty většinou stačí jeden a ten samý skript, který už Fallout 2 obsahuje. Obecné skripty stačí třeba i pro obyvatele jednoho města. Pro ně tak většinou existuje jeden nebo dva skripty (v tomhle případě jde už o nové skripty). Naopak pro některé důležité postavy se někdy hodí udělat více skriptů než jeden. To v případě že se mohou objevit ve více mapách.
Dohromady Resurrection přidává hned 736 nových skriptů. Z toho je pro postavy (myšleno všichni dvounožci, zvířata i roboti) 425 nových skriptů.

Hodin strávených tvorbou Resurrectionu:
Nepočítaně.

Daemon