[Solved] bug, party orders add-on in czech

What do you think about the game? Share your experiences. You can ask other players for advice about quests, or report bugs here as well. POSSIBLE SPOILERS!

Moderators: Ratman, Seto, Saruman, feťák8, valcik, NovaRain

Post Reply
User avatar
agris
Accepted
Posts: 21
Joined: Fri Jul 15, 2016 5:59 pm

[Solved] bug, party orders add-on in czech

Post by agris » Mon Jul 18, 2016 9:29 pm

simple to fix, but party orders give floaters in Czech instead of English.

from party_op.ini
; NPC random responses
100=Jak si pøeješ.
101=Hned to bude.
102=Dobøe.
103=Rozumím.
104=Tak jo.
105=Tak dobøe.

; put weapon away (11xx)
1100=Schovej svoji zbraò,
1101=Všichni teï schovejte svoje zbranì.

11000=Bum bum prýè,
11010=Všechná bum bum prýè.

; Heal yourself (12xx)
1200=Zkus se vyléèit,
1201=Mìli byste se teï všichni vyléèit.

12000=Foukát tvojá bebí,
12010=Bebí prýè.

; v1.0b; Misc healing messages
1210=používá ultra stimpak.
1211=používá stimpak.
1212=si léèí
1213=hit bodù.
1214=se léèí s neúspìchem.
1215=se nemá èím vyléèit.

; Heal me - UNIMPLEMENTED - (13xx)
1300=
1301=

; Loot bodies - still WIP? - (14xx)
1400=Prohledej ostatky,

14000=Obrát mrtvák,

; Cancel looting
1410=Pøestaò. To už staèí,

14100=Nedìlát užát,

; NEW v1.0d; Can't carry anymore
1415=Nemám ty vìci už kam dát.

; Looting done
1420=Hotovo.
1421=Tak, to by bylo.
1422=Už je to udìláno, už je to hotovo.
1423=Tak, to bylo všechno.
1424=Už tu toho víc není.

; v1.0b; An overloaded party can't loot bodies
1499=Všichni tví spoleènící jsou pøetíženi.

; Regroup party
1500=Pojï sem,
1501=Všichni ke mnì!

15000=Ke mòá,
15010=Ke mòá kámá!

; Spread out party
1600=Udìlej mi trochu místa,
1601=Jdìte ode mì!

16000=Huš,
16010=Kšá!

User avatar
Daemon
Resurrection team member
Posts: 1179
Joined: Fri Dec 14, 2007 9:49 pm
Contact:

Re: [v1.4] bug, party orders add-on in czech

Post by Daemon » Mon Jul 18, 2016 9:44 pm


Post Reply